O aplikácií

[Výhodné pripojenie]

Výhodné pripojenie

 • jednoduchá, rýchla montáž a uvedenie do prevádzky
 • prehľadná vizualizácia chodu zariadenia, jednoduché ovládanie
 • on-line obsluha odkiaľkoľvek - z mobilu, tabletu, PC, z práce, z domu
 • bezpečnosť pripojenia na vzdialený server cez VPN linku
[Server klima-online]

Server klima-online

 • vytvorenie užívateľského účtu - počet účtov nie je obmedzený
 • správa servera profesionálnym IT tímom
 • pravidelné mesačné aktualizácie a zálohovanie servera
 • poruchové hlásenia zasielané e-mailom na určenú adresu
[Široké možnosti nastavenia]

Široké možnosti nastavenia

 • variabilné týždenné nastavenia podľa ročných období
 • výlukové plány - zníženie prevádzkových nákladov
 • časové plány podľa individuálnych požiadaviek
 • nastavenie špecifických režimov prevádzky na krátke časové úseky
[Analýza]

Analýza

 • optimalizácia chodu zariadenia - vyšší komfort pre vás
 • optimalizácia a zníženie prevádzkových nákladov až o 1/3
 • možnosť doplnenia o merania ďalších hodnôt - vlhkosť, tlak, CO2
 • diagnostika porúch zariadení na diaľku, nižšie náklady na servis